jeudi 10 mai 2012

Myśl na dziś.Sally : Après tout, pourquoi en faire tout un fromage ? Les gens sont les gens. Je le pense vraiment Cliff, pas toi? Je ne crois pas qu’ils doivent avoir à se justifier. Par exemple ! Si je peins mes ongles en vert…Il m’arrive vraiment de les peindre en vert! Et bien... Si quelqu’un me demande pourquoi, je réponds parce que je trouve ça joli… Je trouve ça joli, je réponds. Alors si un jour  quelqu’un te pose des questions à notre sujet, tu as deux possibilités. Tu peux soit dire : “Oh oui, c’est vrai, nous vivons dans le péché, c’est délicieux…” Ou alors tu peux simplement dire la vérité et répondre…

Sally: Poza tym, po co to całe zamieszanie? Ludzie są ludźmi. Tak właśnie sądzę, Cliff, a ty? Nie sądzę, żeby  musieli się usprawiedliwiać. Na przykład! Jeśli pomaluję paznokcie na zielono... Naprawdę maluję je na zielono! Jeśli ktoś mnie spyta dlaczego, odpowiadam -- bo tak mi się podoba... Tak mi się podoba - odpowiadam. Więc jeśli pewnego dnia, ktoś zapyta cię o nas, masz dwie możliwości. Możesz powiedzieć "O tak, to prawda. Żyjemy w grzechu i jest cudownie...". Albo możesz wtedy po prostu powiedzieć prawdę...

Od dłuższego czasu to moja filozofia życiowa. Cytat pochodzi z musicalu Cabaret.